hr

Wespa Spaces

Projekt WESPA ureda i coworking prostora moderni je koncept ureda u partnerstvu sa Green Gold Centrom. WESPA kreira poticajnu radnu okolinu za moderne tvrtke koje od ureda traže vrhunsko iskustvo korištenja tijekom cijelog radnog dana.  Lokacija pokriva sve vaše poslovne potrebe pomoću inovativnih i digitaliziranih pristupa dijeljenju resursa i sadržaja: od mjesta za rad, preko zona za odmor i zabavu, do konferencijskih prostora i restorana.